In verband met grote, plotselinge vraag is levering van Mentho 10 mentholcrème en mentholgel niet mogelijk. Van bestellingen die via beslist.nl zijn gedaan wordt zo spoedig mogelijk het geld teruggestort. klik hier voor info.

Wat moet ik doen als ik gebruik maak van mijn herroepingsrecht?

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Je dient de producten onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Retouradres Gezondmarkt:
Holicion Gezondmarkt
Postbus 242, 
8200 AE, Lelystad