Naar boven

4 VOORDELEN VAN GEZONDMARKT

Alcohol zuiver 96% petfles (Tendo) | 120ml

Art.nr: 798387
Alcohol 96% zuiver van Tendo | Inhoud: 120ml.
Merk:
Levertijd:
Voor 20:00 uur besteld morgen in huis

Specificaties

Inhoud120ml
MerkTendo

Omschrijving

Alcohol 96% zuiver van Tendo | Inhoud: 120ml.

Alcohol zuiver 96% petfles (Tendo) | 120ml van Tendo (120ml)

Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Handelsnaam : Alcohol 96% zuiver

Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Ingrediënten (INCI) : Alcohol, Water .

Eerste hulp maatregelen:
Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
-Contact met de huid : Verontreinigde kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
-Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.
Oplosbaarheid in water : Volledig.
pH-waarde : Niet van toepassing.
Vlampunt [°C] : 12

Wettelijk verplichte informatie:
R-Zinnen :
R11 - Licht ontvlambaar.
S-Zinnen :
S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.
 

Zelfzorg Overig

Doordat de zelfzorgmiddelen uit onze webshop als basis veelal natuurlijk zijn, hebben ze weinig tot geen vervelende bijwerkingen.

Over Tendo Natuurlijke Supplementen

Met de natuurlijke voedingssupplementen van Tendo krijg je op een gemakkelijke manier de juiste hoeveelheid vitamines en mineralen binnen!

Over Gezondmarkt.nl

25371138